José Iniesta

1962 – , España (Valencia)

Brindis

YA nada es posesión,
                                       ni puede serlo.
Ya toda rosa ajada de belleza
me canta la hermosura de la rosa.

Por eso, con tu vida, lo celebras.
Alzas la copa llena en el vacío.
Contigo, a solas,
                              la sed del mundo.

Imagen propia

Tłum. Ada Trzeciakowska

Toast

Już niczym jest posiadanie,
                                                 ani nie znaczy nic.
Już każda przekwitła róża piękna
opiewa dla mnie urodę róży.

Dlatego, własnym życiem, to świętujesz.
W pustkę wznosisz pełen kielich
A z tobą, w odosobnieniu,
                                           głód świata.