Margarita Ferreras

1900-1964, España (Zamora)

***

No moriré mientras tú vivas.
Desesperadamente
mis raíces se alargan.
Eres agua y te busco.
Me revuelo como pez en la tierra
cuando tú pasas.

(de Pez en la tierra)

Tłum. Ada Trzeciakowska

Nie umrę dopóki żyjesz.
Moje korzenie wyciągają się
rozpaczliwie.
Jesteś wodą i szukam cię.
Trzepocę się niczym ryba na ziemi
kiedy (mnie) mijasz.

(z Ryba na ziemi)

Fotografías de Sarah Moon (1941- , Francia)