Polly Jean Harvey (PJ Harvey)

1969 – , Inglaterra

Trad. Ada Trzeciakowska

En Battleship Hill

El aroma a tomillo transportado por el viento 
Te pica en la cara haciéndote recordar 
Que la cruel naturaleza ha ganado otra vez

En las trincheras de Battleship Hill,
Una odiosa sensación aún perdura 
Incluso ahora, ochenta años después 
La cruel naturaleza
Cruel, cruel naturaleza

La tierra retorna a lo que siempre ha sido 
El aroma a tomillo transportado por el viento 
Montañas recortadas, sobresaliendo 
Agrietadas como dientes en una boca podrida 
En las trincheras de Battleship Hill oigo al viento decir 
«La cruel naturaleza ha ganado otra vez»

Na wzgórzu Battleship

Zapach tymianku unosił się na wietrze,
Smagał Twoją twarz, byś zapamiętał:
Okrutna natura znowu wygrała.

Zawaliła okopy na wzgórzu Battleship
Uczucie pełne nienawiści przetrwało,
Nawet teraz, po osiemdziesięciu latach.
Okrutna natura.
Okrutna, okrutna natura.

Ziemia znów jest taka sama jak zawsze
Zapach tymianku unosi się na wietrze.
Poszarpane góry wystają
Popękane jak zepsute zęby
Na wzgórzu usłyszałam wiatr, 
Mówi «Okrutna natura znowu wygrała».

On Battleship Hill

The scent of Thyme carried on the wind, 
stings your face into remembering 
cruel nature has won again.

On Battleship Hill’s caved in trenches, 
a hateful feeling still lingers, 
even now, 80 years later. 
Cruel nature. 
Cruel, cruel nature.

The land returns to how it has always been. 
The scent of Thyme carried on the wind. 
Jagged mountains, jutting out, 
cracked like teeth in a rotten mouth. 
On Battleship Hill I hear the wind, 
Say «Cruel nature has won again.»