Adam Zagajewski

1945 – 2021 , Polonia

Trad. Ada Trzeciakowska

De los recuerdos

Estábamos vivos. Nos observaban con envidia
los ojos de las lagartijas soñolientas, las hojas
de los olmos pardos, como extrañándose
de que tal exceso de vida fuese aún
posible y no se desbordase hacia el aniquilamiento.

Fotografías de Sally Mann (1951, Estados Unidos)

Ze wspomnień

Żyliśmy. Zazdrośnie na nas patrzyły
oczy sennych jaszczurek, liście
wiązów brązowych, jakby dziwiąc się,
że taki nadmiar życia jest jeszcze
możliwy i nie przelewa się ku zagładzie.