Anna Janko

1957 – , Polonia

Trad. Ada Trzeciakowska

en el umbral que queda

No soy yo
es una sucesión de mujeres cada vez más mayores
corriendo a través del cuerpo una tras otra
de la más grande y deseada
a la más pequeña y superflua
en exceso de la hospitalaria piel
 
No recuerdo cuál de ellas se fue a vivir contigo
no me hago responsable de lo que gritó al pasar
                                                            que prometía una vida
daba la que no era suya
Hace tiempo que murió
empujada hacia fuera por mí
                                        por mí
                                        por mí

La fotografía analógica de Davis Ayer

Na progu który pozostał

To nie ja
to szereg coraz starszych kobiet
przebiegają przez ciało jedna za drugą
od największej pożądanej
do najmniejszej zbędnej
w nadmiarze gościnnej skóry
 
Nie pamiętam która z nich z tobą zamieszkała
nie odpowiadam za to że wykrzyknęła w przelocie
                                                                        że obiecała życie
dawała nie swoje
Teraz już dawno nie żyje
wypchnięta przeze mnie
                      przeze mnie
                      przeze mnie

Transl. Regina Grol

At the Threshold Which Remained

That’s not me
it’s a succession of women getting older and older
they run through the body following one another
from the biggest the desired one
to the smallest the dispensable
in the surplus of the hospitable skin

I can’t remember which one settled down with you
I’m not responsible for her outcry in flight
                                                 nor her promise of a life
it wasn’t hers to give
Now she is long dead
pushed out by me
                     by me
                     by me