W. S. Merwin

1927-2019, EE. UU.

Trad. Jorge Esquinca

Vixen (Zorra)

Cometa de quietud princesa de lo que ha terminado
alta nota sostenida sin temblor sin voz sin sonido
aura de completa oscuridad guardiana de los secretos guardados
de las historias destruidas de los sueños en fuga de las frases
nunca dichas con palabras vigilante del curso que fue río
tacto de su piel sibila de lo extinto
ventana hacia el oculto lugar y el otro tiempo
al pie del muro junto al camino paciente nada esperabas
en la luna llena de otoño a la hora en que nací
ya no se enciende tu llama cuando me miras
eres aún más tibia que la luz de la luna su brillo en ti
aún hoy incólume aún hoy perfecta
como siempre ahora que tus garras leves corren
en la noche sin respiro en el puente sin retorno te recuerdo
al escucharte las plantas de mis pies respondieron
al verte desperté me escapé del calendario
de los prejuicios y de las contradicciones
que eran mi vida y de todas las mentiras en derrumbe
mientras dure hasta que algo de lo que fuimos
termine cuando ya no seas nada
deja que vuelva a verte sobre el muro
y antes de que el jardín se extinga y los bosques sean imágenes
apagándose en una pantalla deja que mis palabras encuentren 
su lugar en el silencio que sigue a los animales 

Tłum. Franek Wygoda

Lisica

Kometo bezruchu księżniczko tego co skończone 
wysoka nuto trzymana bez drżenia bez głosu bez dźwięku 
auro kompletnej ciemności strażniczko strzeżonych sekretów 
zniszczonych opowieści zbiegłych snów zdań 
nigdy nie ujętych w słowa wachto tam gdzie spłynęła rzeka 
dotyku jej powierzchni wyrocznio tego co zgasło 
okno na ukryte miejsce i inny czas 
u podnóża muru koło drogi cierpliwa nie czekająca 
w świetle jesiennego księżyca w pełni w godzinie mych narodzin 
już nie wybiegasz jak płomień na mój widok 
wciąż jeszcze jesteś cieplejsza niż blask księżyca co na ciebie pada 
nawet teraz nietknięta nawet teraz doskonała 
taka jak zawsze i dziś gdy twe lekkie łapy przemierzają 
noc bez tchu po moście bez przeciwnego końca pamiętam cię 
gdy cię usłyszałem podeszwy mych stóp dały odzew gdy 
cię ujrzałem zbudziłem się i wymknąłem z kalendarzy 
z wyznań wiary w różnice i sprzeczności 
które były mym życiem i z wszystkich rozsypujących się fikcji 
dopóki to trwało dokąd to coś czym byliśmy 
się nie skończyło kiedy już nie jesteś niczym 
pozwól mi uchwycić widok ciebie znów skaczącej przez mur 
i nim ogród zginie a lasy staną sie cyframi 
migającymi na ekranie niech moje slowa znajdą swoje 
miejsce w ciszy po zwierzętach

Vixen

Comet of stillness princess of what is over
       high note held without trembling without voice without sound
aura of complete darkness keeper of the kept secrets
       of the destroyed stories the escaped dreams the sentences
never caught in words warden of where the river went
       touch of its surface sibyl of the extinguished
window onto the hidden place and the other time
       at the foot of the wall by the road patient without waiting
in the full moonlight of autumn at the hour when I was born
       you no longer go out like a flame at the sight of me
you are still warmer than the moonlight gleaming on you
       even now you are unharmed even now perfect
as you have always been now when your light paws are running
       on the breathless night on the bridge with one end I remember you
when I have heard you the soles of my feet have made answer
       when I have seen you I have waked and slipped from the calendars
from the creeds of difference and the contradictions
       that were my life and all the crumbling fabrications
as long as it lasted until something that we were
       had ended when you are no longer anything
let me catch sight of you again going over the wall
       and before the garden is extinct and the woods are figures
guttering on a screen let my words find their own
       places in the silence after the animals