Jarosław Iwaszkiewicz

1894 – 1980, Polonia

Trad. Ada Trzeciakowska

Thalidomid

Cuando tomaba dentro de mí
estas nubes estas lluvias
estos altos fresnos
estas golondrinas
trisando: tuiit tuiiit
estos humos
estos olores
bronces pieles
bocas

con qué clase de veneno
me han embriagado
qué clase de torturas
he sufrido

Y ahora nacen estos poemas
monstruitos
sin piernas
sin brazos

Ilustraciones de Caroline Fontaine-Riquie y Cécile Dachary, John Coyle, Alberto Burri.

Thalidomid

Kiedy brałem w siebie
te chmury te deszcze
te wysokie jesiony
te jaskółki wołające: kiwit kiwit
te dymy
te zapachy
brązy skóry
usta

jakimiż pojono
mnie truciznami
jakich zaznałem
mąk

I teraz się rodzą te wiersze
potworki
bez nóg
bez rąk