William Stafford

1914-1993, Estados Unidos

Trad. Ada Trzeciakowska

UNA HISTORIA QUE PODRÍA SER CIERTA

Si te intercambiaron al nacer y
tu verdadera madre murió
sin haber compartido el secreto,
tu nombre, entonces, es desconocido
y puede que lejos, en alguna parte
tu perdido padre te necesite
al otro lado del abismo.

Él nunca podrá comprobar
lo auténtico que eres, lo dispuesto que estás.
Cuando el viento sopla fuerte
y la lluvia asola las calles
encogido tiritas en la esquina.
La gente va pasando
y te asombra su calma.

No pueden oír el susurro
que recorre tu mente a diario,
«¿Quién eres realmente, caminante?»-
y la respuesta que has de dar
por muy oscuro y frío que sea
el mundo que te rodea es:
«Tal vez soy un rey».

Ilustración de Andréi Dugin

Tłum. Ada Trzeciakowska

HISTORIA, BYĆ MOŻE PRAWDZIWA

Jeśli podmieniono cię w kołysce a
prawdziwa matka zmarła
nie podzieliwszy się z tobą historią,
twoje imię pozostaje nieznane,
a daleko gdzieś, możliwe, że
potrzebuje cię twój zagubiony ojciec,
a dzieli was przecież przepaść.

Nigdy nie przekona się
jak prawdziwy jesteś, jak bardzo gotowy.
Gdy zrywa się wiatr
a ulewa pustoszy ulice
skulony dygoczesz za rogiem.
Zadziwia cię spokój
przechodzących ludzi.

Nie dosłyszą szeptu, który co dzień
kołacze ci się w głowie,
«Kim jesteś naprawdę, wędrowcze?»
a odpowiedzieć brzmi,
choćby zimny i ciemny
był świat wokół ciebie:
«Być może jestem królem».

A STORY THAT COULD BE TRUE

If you were exchanged in the cradle and
your real mother died
without ever telling the story
then no one knows your name,
and somewhere in the world
your father is lost and needs you
but you are far away.

He can never find
how true you are, how ready.
When the great wind comes
and the robberies of the rain
you stand on the corner shivering.
The people who go by—
you wonder at their calm.

They miss the whisper that runs
any day in your mind,
“Who are you really, wanderer?”—
and the answer you have to give
no matter how dark and cold
the world around you is:
“Maybe I’m a king.”

William Stafford

1914-1993, Estados Unidos

Trad. Ada Trzeciakowska

VACACIONES

Una escena mientras me inclino para echarle el café:

          Tres indios bajo un sol abrasador de la sequía
          se acurrucan junto a la tumba cavada en la grava,
          resisten una ráfaga de viento mientras pasa nuestro tren.
          Alguien se ha ido.
          El polvo lo cubre todo en Nevada.

 Echo la leche.

Fotogramas de The Limits of Control de Jim Jarmusch (2009)

Tłum. Czesław Miłosz

Wakacje

Jedna scena, kiedy pochylam się, nalewając jej kawę

         Trzej Indianie w zeschłym na kamień pustkowiu
         kulą się koło grobu wygrzebanego w żwirze,
         opierając się wiatrowi, kiedy nasz pociąg ich mija.
         Ktoś umarł.
         Kurz osiada na wszystkim w Nevadzie.

Dolewam mleka.

Vacation

One scene as I bow to pour her coffee:

     Three Indians in the scouring drouth
     huddle at the grave scooped in the gravel,
     lean to the wind as our train goes by.
     Someone is gone.
     There is dust on everything in Nevada.

I pour the cream.