Walt Whitman

1819-1892, Estados Unidos

Trad. Ada Trzeciakowska

***

Soy el poeta de la realidad
Digo que la tierra no es un eco
ni hombre una aparición;
Sino que todas las cosas visibles son reales,
El testimonio y el alba blanca de las cosas son igualmente reales
He partido la tierra y el duro carbón y rocas y el sólido lecho del mar
Y he descendido a explorar allí durante mucho tiempo,
Y traigo un informe de vuelta,
Y dictamino que todo allí es positivo y denso,
Y que es tal como le parece a un niño
(Y que el mundo no es una broma,
ni una parte de él una farsa).

Fotos propias

***

I am the poet of reality
I say the earth is not an echo
Nor man an apparition;
But that all things seen are real,
The witness and albic dawn of things equally real
I have split the earth and the hard coal and rocks and the solid bed of the sea
And went down to reconnoitre there a long time,
And bring back a report,
And I understand that those are positive and dense every one
And that what they seem to the child they are
[And that the world is not a joke,
Nor any part of it a sham].

Tłum. Czesław Miłosz

***

Jestem poetą rzeczywistości.
Twierdzę, że ziemia nie jest echem
Ani człowiek widmem.
Ale że wszystkie rzeczy widzialne są prawdziwe.
Świadectwo i białe świtanie rzeczy są równie prawdziwe.
Rozciąłem ziemię i twardy węgiel, i skały, i lite łożysko morza,
Zeszedłem tam, żeby badać długo,
I przynoszę stamtąd sprawozdanie,
Dowodzę, że wszystko tam pozytywne i gęste,
I że jest takie, jak wydaje się dziecku.