Acerca de


Ada Trzeciakowska

1977 – , Polonia


Hispanista, traductora y creadora audiovisual. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Breslavia; Máster en Investigación avanzada en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, donde prepara su tesis doctoral dedicada al ensayo fílmico, género que practica como artista. En sus montajes pretende colisionar las capas visuales y textuales para hacer que surjan los significados latentes, con el método al que recurre el ensayo audiovisual. Trabaja con poemas y prosa poética. Colabora con el portal literario mexicano Ablucionistas.com, con filmotecas, escribe reseñas, participa y conduce encuentros literarios.

Iberystka, tłumaczka, artystka audiowizualna. Ukończyła Filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu badań nad literaturą na Uniwersytecie w Salamance, gdzie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej, poświęconej esejowi filmowemu, którym zajmuje się również w sposób twórczy. W swoich montażach audiowizualnych stara się doprowadzić do kolizji warstw obrazu i słowa, tak by wydobyć nowe, ukryte znaczenia, metodą, którą wykorzystuje esej filmowy. Pracuje z tekstami poetyckimi i prozą poetycką. Współpracuje z meksykańskim portalem literackim Ablucionistas.com, z filmotekami, pisuje recenzje, prowadzi spotkania z poetami.