Ernst Orvil

1998-1985, Noruega

Trad. Francisco J. Uriz

Conversación

¿Has visto mis tres
cardos en la arena? Su
violeta oscuro viene a menudo
encendido a mi encuentro. Ella dijo:
No he visto tus cardos.

Y en una amarga euforia
de espinas, una mariposa
en el fulgurante chaparrón de
dulce miel. Ella dijo:
No he visto tu mariposa.

Y en la playa, dije,
cinco piedras en
el susurro del mar, ¿es que
su peso no concierne
a mi atardecer?

Ella dijo: No he visto
tus cardos y no he oído
tus cinco piedras, pero
¿ves tú oscurecer la tarde

en mi pelo, y oyes crujir
el pañuelo azul
alrededor de mi cuello? Yo dije:
Oigo tu pañuelo azul.

Fotografías de Sarah Moon (1941-, Francia)

Tłum. Ada Trzeciakowska

Rozmowa

Widziałaś moje trzy
osty na piasku? Ich
ciemny fiolet nie raz rozpalony
wychodzi mi na spotkanie. Odpowiedziała:
Nie widziałam twoich ostów.

I w gorzkiej euforii
cierni, motyl
w połyskliwym deszczu
słodkiego miodu. Odpowiedziała:
Nie widziałam twojego motyla.

I na plaży, powiedziałem,
pięć kamieni w
szepcie morza, czy
ich ciężar nie dotyczy
mojego zmierzchu?

Odpowiedziała: Nie widziałam
twoich ostów i nie słyszałam
twoich pięciu kamieni, ale
czy ty widzisz jak wieczór ciemnieje

w moich włosach, i słyszysz jak szeleści
niebieska chusta
wokół mojej szyi? Odpowiedziałem:
Słyszę twoją niebieską chustę.

¿Quieres estar al día?
Suscríbete al boletín bisemanal con el resumen de las últimas entradas

Deja un comentario