D. H. Lawrence

1885-1930, Reino Unido

Trad. Ada Trzeciakowska

Místico

Toda la experiencia sensible es para ellos mística, cuando se refieren
      a la experiencia en sí misma.
Entonces una manzana se convierte en mística cuando paladeo en ella
el verano y la nieve, la salvaje agitación de tierra
y la insistencia del sol.

Cosas que todas seguramente puedo distinguir en una manzana rica.
Aunque algunas manzanas, jugosas y ácidas, saben sobre todo a agua,
otras a demasiado sol, agridulces
como el agua de una laguna demasiado soleada.

Cuando digo que todo esos sabores los distingo en una manzana, me llaman místico,
      es decir, un mentiroso.

La única manera de comer una manzana es devorarla como un cerdo
y no percibir nada
eso es real.

Pero si como una manzana, me gusta comerla con todos mis sentidos despiertos.
Devorarla como un cerdo es alimentar cadáveres.

Cuadro de El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson

Tłum. Czesław Miłosz

Mistyk

Wszelkie doznanie zmysłowe jest dla nich mistyczne,
      kiedy mowa o samym doznaniu.

Więc jabłko będzie mistyczne, kiedy smakuję w nim lato i śniegi i dzikie
falowanie ziemi i upór słońca.

Na pewno te wszystkie rzeczy znajduję w dobrym jabłku,
choć niektóre jabłka, wodniste i kwaśne, mają smak wody,
a inne, gorzkawo-słodkie, mają za wiele słońca, jak woda
laguny zanadto nagrzana.

Kiedy mówię, że smakuję to wszystko w jabłku, nazywają mnie mistykiem, to       znaczy kłamcą.

Jedyny sposób jedzenia jabłka
to pożreć je jak wieprz
i nie czuć nic,
to jest realne.

Ale ja, kiedy jem jabłko, chcę mieć obudzone wszystkie zmysły. Pożreć je jak
wieprz to karmić nieżywych.


«El hijo del hombre» (1964) de René Magritte

Mystic

They call all experience of the senses mystic, when the
       experience is considered.
So an apple becomes mystic when I taste in it
the summer and the snows, the wild welter of earth
and the insistence of the sun.

All of which things I can surely taste in a good apple.
Though some apples taste preponderantly of water, wet and sour
and some of too much sun, brackish sweet
like lagoon-water, that has been too much sunned.

If I say I taste these things in an apple, I am called mystic, which
       means a liar.

The only way to eat an apple is to hog it down like a pig
and taste nothing
that is real.

But if I eat an apple, I like to eat it with all my senses awake.
Hogging it down like a pig I call the feeding of corpses.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s