Adrienne Rich

1922-2012, EE.UU.

Trad. María Soledad Sánchez Gómez

Canción

Te preguntas si estoy sola:
pues sí, estoy sola
como un avión que viaja solitario y horizontal
siguiendo las señales de radio, dirigiéndose
a cruzar las Rocosas
por la sucesión de pasillos azules
de un campo de aterrizaje sobre el océano

¿Quieres preguntarme si estoy sola?
Bien, por supuesto, sola
como una mujer que conduce a través del país
día tras día, dejando atrás
milla tras milla
pequeñas ciudades en las que podría haber parado
y vivido y muerto, sola

Si estoy sola
debe ser la soledad
de despertar primero, de respirar
el primer soplo de aire frío del alba sobre la ciudad
de ser la que está despierta
en una casa envuelta en sueño

Si estoy sola
es con la firmeza del bote helado en la costa
en la última luz roja del año
que sabe lo que es, que sabe que no es
hielo ni lodo ni luz invernal
sino madera, con el don de arder

Trad. Ada Trzeciakowska

Pieśń

Jesteś ciekaw czy jestem sama:
więc tak, jestem sama
jak samolot lata samotnie podtrzymywany
przez radiowe fale, kierując się
nad Górami Skalistymi
naciągniętymi na błękitno strunami pasów
lotniska nad oceanem.

Chcesz wiedzieć, czy jestem sama?
Dobrze, oczywiście, samotna
jak kobieta przemierzająca kraj samochodem
dzień za dniem, zostawiając za sobą
milę za milą
miasteczka, w których mogłaby zatrzymać się
i żyć i umrzeć, sama

Jeśli jestem sama
to musi być samotność
budzącej się najwcześniej, oddychającej
pierwszym zimnym powiewem świtu w mieście
jedynej przebudzonej
w domu owiniętym w sen

Jeśli jestem sama
to jak zamarznięta łódka na brzegu
w ostatnim czerwonym świetle roku,
która wie czym jest, wie, że nie jest ani
lodem ani błotem ani zimowym światłem
lecz drewnem obdarzonym darem płonięcia.

Song

You’re wondering if I’m lonely:
OK then, yes, I’m lonely
as a plane rides lonely and level
on its radio beam, aiming
across the Rockies
for the blue-strung aisles
of an airfield on the ocean.

You want to ask, am I lonely?
Well, of course, lonely
as a woman driving across country
day after day, leaving behind
mile after mile
little towns she might have stopped
and lived and died in, lonely

If I’m lonely
it must be the loneliness
of waking first, of breathing
dawns’ first cold breath on the city
of being the one awake
in a house wrapped in sleep

If I’m lonely
it’s with the rowboat ice-fast on the shore
in the last red light of the year
that knows what it is, that knows it’s neither
ice nor mud nor winter light
but wood, with a gift for burning

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s