Ryszard Krynicki

1943 – , Polonia

Trad. Ada Trzeciakowska

Pero, ante todo

Rezo
con humildes palabras
para que desaparezcan: el hambre, la mutilación,
enfermedades sin culpa y penas;

pero, ante todo,
oh, Todopoderoso del Principio,
Que nos cargaste de libertad,
dejándonos por resolver
todos los asuntos humanos e inhumanos,

Oh Todopoderoso,
Cuyo Nombre
tan raras veces oso invocar,

antes dame muerte
que un día,
en nombre de cualquier fe
tenga que matar,

prívame del habla,
si algún día,
en nombre de cualquier verdad

quiera envanecerme.

Soberanos de la nada (1988)

Fotomontaje de Zdzisław Beksiński

Ale nade wszystko

Modlę się
ubogimi słowami
aby zniknęły: głód, kalectwo,
niezawinione choroby i cierpienia;

ale nade wszystko,
o, Wszechmogący Początku,
Który obarczyłeś nas wolnością,
nam samym pozostawiając do rozstrzygnięcia
wszystkie nasze ludzkie i nieludzkie sprawy,
o, Wszechmogący,

Którego Imienia
tak rzadko ośmielam się wzywać,
raczej uśmierć mnie,

niż gdybym kiedykolwiek,
w imię jakiejkolwiek wiary
musiał zabijać,

pozbaw mnie mowy,
gdybym kiedykolwiek,
w imię jakiejkolwiek prawdy

chciał się wywyższać.

Niepodlegli nicości (1988)

Deja un comentario