Tomasz Różycki

1970 – , Polonia

Trad. Ada Trzeciakowska

Vientos adversos

Cuando empecé a escribir, no sabía aún,
que cada palabra mía se llevaría
un trozo del mundo, dejándome a cambio
únicamente lugares vacíos. Que poco a poco los poemas
 
reemplazarían a la patria, a la madre, al padre, al primer
amor y la segunda juventud, y lo que hubiese escrito
desaparecería de este mundo, cambiaría su firme
existencia por una volátil, se haría aire,
 
viento, temblor y fuego, y lo que tocase
en el poema, quedaría petrificado en la vida, se partiría
en trozos tan diminutos, que se reducirían casi
a antimateria, polvo completamente invisible,
 
que giraría en el aire, hasta que quedase atrapado
en tu ojo, y de aquel ojo caerían lágrimas.

Cuadros de Zdzisław Beksiński

Transl. Alexander Fletcher

Opposing Winds

When I started writing, I did not know yet
that each of my words would be taking away
a piece of the world, leaving behind
only empty places. That slowly verses

would replace my homeland, my mother, my father, my first
love and my second youth, and what I had written,
would be taken away from this world, would abandon its solid
state, evaporate, become air,

wind, rain and fire, and that which I animated
in verse, would become still in life, and would crumble
into particles so minuscule, that it would become almost
anti-matter, a cloud of invisible dust,

spiralling in the air until in the end,
it falls in your eye and makes it tear up.

Przeciwne wiatry

Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze,
że każde moje słowo będzie zabierało
po kawałku ze świata, w zamian zostawiając
jedynie miejsca puste. Że powoli wiersze

zastąpią mi ojczyznę, matkę, ojca, pierwszą
miłość i drugą młodość, a co zapisałem,
ubędzie z tego świata, zamieni swe stałe
istnienie na byt lotny, stanie się powietrzem,

wiatrem, dreszczem i ogniem, i to, co poruszę
w wierszu, znieruchomieje w życiu, i pokruszy
się na tak drobne cząstki, że się stanie prawie
antymaterią, pyłem całkiem niewidzialnym,

wirującym w powietrzu, tak długo, aż wpadnie
w końcu tobie do oka, a ono załzawi.

¿Quieres estar al día?
Suscríbete al boletín bisemanal con el resumen de las últimas entradas

Deja un comentario